Traduction don de la nature | Dictionnaire Français-Néerlandais

Chercher aussi sur: Web Actualités Encyclopédie Images Context
K Dictionaries

nature

  

  
1       nom (f)  
a    (=environnement)   natuur  
la protection de la nature      de natuurbescherming  
b    (=campagne)   natuur  
vivre en pleine nature      midden in de natuur wonen  
c    (=type)   aard, essentie  
la nature d'un sentiment      de essentie van een gevoel  
d    (=tempérament)   aard, karakter  
être de nature timide      verlegen van aard zijn  
2       adjectif (invariable)   (=sans ajout)   natuurlijk, naturel  
yaourt nature      naturel yoghurt  
    payer en nature  
    nature morte  


grandeur nature  
      phrase   (op) ware grootte  
un tableau grandeur nature      een schilderij op ware grootte  
    grandeur  
nature morte  
      phrase   (=tableau qui représente des objets, des végétaux)   stilleven       nature  
payer en nature  
      phrase   (=payer avec des objets et non avec de l'argent)   in natura betalen       nature  
Traduction Dictionnaire "K Dictionaries" Français - Néerlandais  
Dictionnaire Collaboratif     Français-Néerlandais
v.
doneren
exp.
het ontwaken der natuur
exp.
de natuurbescherming
exp.
de natuur ontzien
exp.
de essentie van een gevoel
nf.
natuur
exp.
naturel yoghurt
Pour ajouter des entrées à votre liste de vocabulaire, vous devez rejoindre la communauté Reverso. C’est simple et rapide:
"don de la nature" : exemples et traductions en contexte
C'est un don de la nature. Het is iets waar ik nou eenmaal mee gezegend ben.
Il faut d'abord préciser que la santé n'est pas un don de la nature. Er dient allereerst op te worden gewezen dat gezondheid geen geschenk van de natuur is.
Je suis un don de la nature. Mijn voorkomen is een schoonheid van nature.
Je suis un don de la nature. Mijn God, ik heb een idee.
C'est un don de la nature, et c'est là pour ça. Het is een cadeau van de natuur en ligt zo voor het oprapen.
Ayant reçu ce don de la nature et garanti le lien avec le monde extérieur, nous avons un urgent besoin d'un marché d'origine ou d'une zone de concentration de la production et du financement. Als de verbinding met de buitenwereld eenmaal wordt gewaarborgd, hebben wij, bevoorrecht door de natuur als wij zijn, dringend behoefte aan een oorspronkelijke markt of een zone waar produktie en financiering worden geconcentreerd.
Voir plus d'exemples de traduction Français-Néerlandais en contexte pour “don de la nature

Publicité