Traduction הגזים בחשיבותו של- [higzim bakhachivouto chèl] | Dictionnaire Hébreu-Français

Chercher aussi sur: Web Actualités Encyclopédie Images Context
K Dictionaries

של

  

     ( שָׁלִים)  
1       nom (m)     (vêtements)    châle   
סריגת שלים וצעיפים      le tricotage de châles et de foulards   
2       préposition  
a    (=שַׁיָּךְ לְ-, הוּא בְּשֶׁלּוֹ, מתעקש)   de, à   
הבית שלי.      ma maison   
קראתי יצירה של סופר דגול.      J'ai lu un ouvrage d'un célèbre écrivain.   
רואים שהוא הבן שלה.      On voit bien qu'il est son fils.   
b    (=עָשׂוּי מִ-)     (figuré)    de, en   
חבית של עץ      la maison en bois   
c    (=מֵכִיל אֶת-)   de   
בקבוק של חלב      une bouteille de lait   
d    (=בִּגְלַל, מִשּׁוּם)  
e    (=מִשְׁנִי, טָפֵל)  
    הוא משלנו  
    עוֹמֵד עַל שֶׁלּוֹ  
    ירושלים של זהב  
    בְּשֶׁל  
    שֶׁל מַה בְּכָךְ  


גוֹי של שַׁבָּת  
      phrase   (=ביהדות)   un non juif chargé des travaux du Shabbat        גוי  
גילה את אוזנו של מישהו  
      phrase     (figuré)    mettre dans le secret        גילה  
גָּנַב אֶת דַּעְתּו של מישהוֹ  
      phrase   (=רימה)   tromper        גנב  
דיבר בגנותו של מישהו  
      phrase   jeter le discrédit sur qqn; médire de qqn        בגנות  
דָּשׁ בַּעֲקֵבָיו של מישהו  
      phrase   ne pas considérer qqn        דש  
הִבְאִישׁ אֶת רֵיחוֹ (של מישהו)  
      phrase   (=השמיץ)     (figuré)    traîner qqn dans la boue        הבאיש  
לֹא הִגִּיעַ לְקַרְסֻלָּיו של-  
      phrase   ne pas lui arriver à la cheville        הגיע  
מפחית מכבודו של מישהו  
      phrase   dévaloriser        הפחית  
הִתְיַצֵּב לִימִינו של-  
      phrase   (=הִתְיַצֵּב לְצִדּוֹ)   soutenir        התייצב  
באותיות של קידוש לבנה  
      phrase   en grands caractères        לבנה  
בכפפות של משי  
      phrase     (figuré)    en prenant des gants; avec de grands ménagements        משי  
ניצב לִימִינוֹ של מישהו  
      phrase   apporter son soutien à qqn        ניצב  
נכנס לראש של מישהו  
      phrase   comprendre l'autre        נכנס  
נכנס לנעליו של מישהו  
      phrase   succéder à        נכנס  
נמר של נייר  
      phrase     (figuré)    un tigre de papier        נמר  
נכנס לנעליו של-  
      phrase   succéder à        נעל  
סִימֵא אֶת הָעֵינַיִם (של מישהו)  
      phrase     (figuré)    tromper        סימא  
פשט את עורו של מישהו  
      phrase     (figuré)    dépouiller qqn        עור  
יש לו עור של פיל  
      phrase     (figuré)    avoir la peau dure        עור  
נושפים בעורפו של מישהו  
      phrase   (=מתחרים)   être sur les talons de qqn        עורף  
עָמַד עַל אופיו של-  
      phrase   chercher à comprendre        עמד  
עָמַד לִימִינוֹ של מישהו  
      phrase   soutenir qqn        עמד  
פח הזבל של ההיסטוריה  
      phrase   (=אידיאולוגיה, אנשים, אירועים וכד')   la boîte à ordure de l'histoire   
יש להשליך את המשטרים האפלים לפח הזבל של ההיסטוריה.      Il faudrait mettre à la poubelle de l'histoire les tristes régimes.   
    פח  
אין לי צל של מושג  
      phrase     (figuré)    Je n'en ai pas la moindre idée.        צל  
הֵצֵר צְעָדָיו של מישהו  
      phrase   limiter la liberté d'action de qqn        צעד  
הדמיה של המוח מהקודקוד מטה  
      phrase     (médecine)    l'imagerie du cerveau du crâne et en-dessous        קודקוד  
תלה את הקולר בצווארו של-  
      phrase     (figuré)    imputer la responsabilité à        קולר  
קופה של שרצים  
      phrase     (figuré)    un panier de crabes   
[antonym]   טהור   
    קופה  
קילוח דק של מי המעיין  
      phrase   un léger écoulement d'eau de source        קילוח  
רב אֶת רִיבו של מישהו  
      phrase   défendre la cause de qqn        רב  
רִפָּה אֶת יָדָיו של מישהו  
      phrase   décourager qqn        ריפה  
מְרַקֵּד לצלילי חלילו של מישהו  
      phrase     (figuré)    faire les quatre volontés de qqn        ריקד  
שאלה של זמן  
      phrase   une question de temps        שאלה  
עברית של שבת  
      phrase     (figuré)    un hébreu du dictionnaire        שבת  
ירושלים של זהב  
      phrase     (figuré)    Jérusalem d'or        של  
של"ת  
      initials   (=שֵׁרוּת לְלֹא תַּשְׁלוּם)   Service national   
שָׁפַךְ אֶת דָּמו של מישהוֹ  
      phrase  
a    (=רָצַח)   assassiner; tuer   
שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם - בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ (בראשית ט, ו)      Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. (Genèse IX, verset 6)   
b      (figuré)    discréditer   
אתם שופכים את דמו. גם אם הוא זכאי הרסתם לו את החיים.      Vous l'avez discrédité, même s'il est reconnu innocent vous avez détruit sa vie.   
כל המשפיל חברו ברבים כאילו שפך את דמו.      Humilier son ami en public, c'est comme si il avait versé son sang.   
    שפך  
תָּהָה עַל קַנְקַנּו של-ֹ  
      phrase   jauger qqn        תהה  
Traduction Dictionnaire "K Dictionaries" Hébreu - Français  
Dictionnaire Collaboratif     Hébreu-Français
exp.
monter en épingle ♦ forcer la dose
exp.
de peu d'importance
exp.
un tant soit peu de ♦ une pointe de ♦ un brin de ♦ un atome de
exp.
une pointe de ♦ un grain de ♦ un soupçon de ♦ un chouïa de
exp.
à X lieues à la ronde
exp.
sous le couvert de
exp.
chose insignifiante
***
'הגזים בחשיבותו של- [higzim bakhachivouto chèl]' également trouvé dans les traductions du dictionnaire Français-Hébreu
exp.
הגזים בחשיבותו של-
|higzim bakhachivouto chèl|
Pour ajouter des entrées à votre liste de vocabulaire, vous devez rejoindre la communauté Reverso. C’est simple et rapide:
"הגזים בחשיבותו של- [higzim" : exemples et traductions en contexte
ולא רציתי להמתין בהתחשב בחשיבותו של ברבי לעיירה. Et je ne voulais pas attendre, vu l'importance de Barbie pour cette ville.
אל תמעיטו בחשיבותו של דבר כזה. Ne sous-estimez pas l'importance d'une telle chose.
אתה מפריז בחשיבותו של הגורל, חבר. Vous avez beaucoup trop de considération pour le destin, l'ami.
למרות שהייתי היחיד, שידע לנצל את החיים כשעזבנו, כולנו הרהרנו בחשיבותו של האמון. Même si j'étais le seul à savoir profiter de la vie, nous avons tous réfléchi à l'importance de la confiance.
אתה מפריז בחשיבותו של הגורל, חבר. Ridicule. Vous surestimez le destin.
זה היום הכי קשה בשבילי מעולם לא הטלתי ספק בחשיבותו של מייקל,. C'est dur, même si j'ai toujours su que Michael était important.
Voir plus d'exemples de traduction Hébreu-Français en contexte pour “הגזים בחשיבותו של- [higzim

Publicité
Advertising