Traduction boekdeel | Dictionnaire Néerlandais-Français

Chercher aussi sur: Web Actualités Encyclopédie Images Context
K Dictionaries

boekdeel

  

     ( -delen)      nom (neuter)  
    dat spreekt boekdelen  
Traduction Dictionnaire "K Dictionaries" Néerlandais - Français  
Consulter aussi:

boekhandel, bloedhekel, boek, boeken

"boekdeel" : exemples et traductions en contexte
Ook kunnen ze aan het einde van een hoofdstuk of van het boekdeel worden opgesomd. On les rencontre aussi groupées en fin de chapitre ou de volume.
Deze aspecten zijn uitgebreid behandeld in de werken diena zijn dood zijn gepubliceerd. Een laatste boekdeel "Vie contemplative, théologie spirituelle III" zal een dezer dagen worden uitgegeven door Editions Parole et Silence (Fr). Ces aspects sont développés dans des textes publiés après sa mort. Un dernier volume « Vie contemplative, théologie spirituelle III » sortira ces jours-ci aux Editions Parole et Silence.
En ik ben duidelijk zeer opgewonden over mijn nieuwe dikke boekdeel. Et je suis très enthousiaste - quant à mon nouveau tome.
De prang is een cilinder met een afgeronde top die wijst recht omhoog als een vinger. Stoepa, boekdeel of pagode is vaak een begraafplaats. Un prang est un cylindre avec dessus arrondi pointé vers le haut comme un doigt. Stupa, tome ou d'une pagode est souvent un cimetière.
De meningen van deze drie groepen zijn vastgelegd in dokumenten, getiteld "Evaluatierapporten", die deel uitmaken van dit boekdeel. Les opinions de ces trois groupes sont présentées dans ce volume dans les documents intitulés "Rapports d'évaluation".
Daar waar de Commissie zich tot dan toe had beperkt tot de Middeleeuwen, levert Gachard het eerste boekdeel af, in de reeks in-8º, met betrekking tot de Moderne Tijd. Alors que la Commission s'était jusqu'ici plutôt limitée au Moyen Age, Gachard, livre le premier volume relatif aux Temps modernes, dans la série in-8º.
Voir plus d'exemples de traduction Néerlandais-Français en contexte pour “boekdeel
Ajouter votre entrée dans le Dictionnaire Collaboratif .

Publicité